Wycinanie drutowe

  1. Wycinanie prostopadłych otworów kształtowych

  2. Wycinanie stożkowych otworów kształtowych

o kącie stożka 6° w hartowanych płytach stalowych do 350x250mm Grubość płyt do 100mm. Dokładność wycinania  wg 7kl.

 

Wycinarka drutowa

Wycinarka drutowa