Drążenie wgłębne

Drążenie kształtowe elektrodą miedzianą

max. 460×320 głębokość 200 wg 7kl. dokł.

 

Drążarka wgłębna

Drążarka wgłębna